02 mrt, 17:02
Nieuws

Deze natuurgebieden zorgen ervoor dat Brabant geen vergunning meer uitgeeft

Paniek in bouwend Brabant, want de provincie verleent voorlopig geen vergunningen aan projecten die leiden tot extra stikstofuitstoot. Dat komt allemaal omdat de toestand van de Natura 2000-gebieden in Brabant nog verder is verslechterd. Maar wat zijn dat voor natuurgebieden en wat maakt ze zo belangrijk? En is er écht geen stikstofruimte meer vrij?

Wat is Natura 2000?
Omdat de natuur zich niet aan landsgrenzen houdt, heeft de Europese Unie besloten om natuurgebieden van alle lidstaten onder de loep te nemen. Op die manier is Natura 2000 ontstaan. Dat is een Europees netwerk van natuurgebieden die bescherming nodig hebben. Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft in Nederland een aantal gebieden aangewezen die beschermd moet worden.

Om welke gebieden gaat het?
Niet ieder stukje Brabantse wildernis waar jij doorheen wandelt, valt onder Natura 2000. In totaal zijn het in onze provincie 21 gebieden. Voor vijftien daarvan is Brabant verantwoordelijk omdat ze compleet in Brabant liggen. De overige plekken liggen aan de Brabantse grens en grotendeels in andere provincies. Daar gaan andere provincies over, maar Brabant is er wel bij betrokken.

West-Brabant

 • Krommer Volkerak
 • Brabantse Wal
 • Ulvenhoutse Bos
 • Hollands Diep
 • Biesbosch
 • Loevestein, Pompveld & Kornsche Boezem
 • Zoommeer
 • Markiezaat

Midden-Brabant

 • Langstraat
 • Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen
 • Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek
 • Kampina & Oisterwijkse Vennen
 • Regte Heide & Riels Laag

Zuidoost Brabant

 • Kempenland-West
 • Strabrechtse Heide & Beuven
 • Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux
 • Weerter- en Budelerbergen & Ringselven
 • Groote Peel
 • Deurnsche Peel & Mariapeel

Noordoost Brabant

 • Oeffelter Meent
 • Boschhuizerbergen

Hieronder zie je waar de Natura 2000-gebieden liggen. Door op de verschillende gebieden te klikken, krijg je meer informatie (bron: Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit).

Waarom zijn juist die gebieden bestempeld tot Natura 2000?
Je moet de gebieden zien als de meest bijzondere en waardevolle natuur van Europa. Op die plaatsen vind je bepaalde dieren en planten die bescherming nodig hebben, zodat al die verschillende soorten ook blijven bestaan. Al deze gebieden zien er anders uit. Dat wil de overheid zo houden, want dat is goed voor het aantal planten- en dierensoorten.

Wat is er dan zo bijzonder aan die gebieden?
De Biesbosch bestaat uit een groot aantal eilanden en kreken, die grotendeels zijn begroeid zijn met wilgenbos. De Groote Peel is een van de laatste plekken in Nederland waar hoogveen voorkomt. Het natuurgebied de Boschhuizerbergen in Oost-Brabant heeft stuifduinen die na de laatste ijstijd zijn ontstaan. En zo heeft ieder gebied haar eigen kenmerken met bijbehorende dieren en planten.

Wat is het probleem voor Natura 2000-gebieden?
Uit nieuw onderzoek van de provincie blijkt dat de kwaliteit van deze natuurgebieden verslechterd is. Een belangrijke oorzaak is neerslag van stikstof. Stikstof is een belangrijke voedingsstof voor planten en in principe niet schadelijk. Maar wel als het in aanraking komt met stoffen zoals stikstofoxide (afkomstig van auto's, fabrieken, vliegtuigen) en ammoniak (afkomstig van veeteelt). Daarom mag er in een gebied van 25 kilometer rond een Natura 2000-gebied even niets meer gebeuren wat extra stikstof veroorzaakt.

Blijft er dan nergens meer ruimte over?
Nee. Nou, vooruit een héél klein stukje in Noordoost-Brabant lijkt de dans te ontspringen. Maar dat gebied (tussen Grave en Megen) is maar klein, zoals je op onderstaande afbeelding kunt zien. Met name omdat Brabant zoveel Natura 2000 gebieden heeft, overlappen de cirkels bijna allemaal en blijft er weinig tot geen ruimte over om projecten wel door te laten gaan.

LEES OOK:

Dit is wat je moet weten om de stikstofcrisis te begrijpen

Stop op vergunningen nu natuur in Brabant nog verder is verslechterd


Lees het hele bericht van Omroep Brabant »