Gemeente Landerd

Over Gemeente Landerd
Gemeente Landerd
Raad Landerd unaniem over aanpak toekomst.
Het college gaat burgers, verenigingen en organisaties een belangrijke rol geven bij het bepalen van de toekomst van de dorpen van Landerd.
Landerd staat aan de vooravond van ingrijpende besluiten over de toekomst.
Na de verkiezingen van afgelopen maart, is er een nieuw college aangetreden. De coalitie heeft zich ten doel gesteld om ‘binnen een jaar na aantreden, met een bestuurlijk gedragen uitwerking te komen over de toekomst van de heringedeelde gemeente Landerd’. Afgelopen zaterdag zijn de raadsleden het unaniem eens geworden over de aanpak en vervolgstappen.

De gemeente laat op korte termijn een onderzoek uitvoeren. Dit onderzoek moet antwoord geven op vragen als: Hoe zien burgers hun eigen toekomst en die van hun kinderen en kleinkinderen? Hoe ziet het maatschappelijk speelveld er in de toekomst uit? Welke rol spelen verenigingen, corporaties en burgerinitiatieven en welke rol wordt daarin van de gemeentelijke overheid verwacht?

In Nederland zijn een aantal trends te zien, die ook in Landerd van invloed zullen zijn. De verzorgingsstaat verbrokkelt en maakt plaats voor een participatie maatschappij, waarin de (de)centrale overheid zich steeds verder zal terugtrekken. De decentralisatie in de zorg is daarvan een voorbeeld. Landelijk, maar zeker ook in Landerd, speelt het vraagstuk van krimp- versus groei- gemeenten en de gevolgen daarvan voor de voorzieningen en de woningvoorraad. Daarnaast zullen allerlei technologische ontwikkelingen gevolgen hebben voor het toekomstige leven. Gezondheid, duurzaamheid en energie, zijn belangrijke thema’s voor de toekomst. Al dit soort ontwikkelingen worden meegenomen bij de beeldvorming over de toekomst.

Met dit onderzoek wil het college de raad voldoende bouwstenen aanreiken om een besluit te kunnen nemen over toekomst van de dorpen in Landerd. Het college en de raad vinden het belangrijk om een zorgvuldig proces te doorlopen en willen zoveel mogelijk burgers, verenigingen en organisaties hierbij betrekken. Dit onderzoek zal nog in de loop van dit jaar starten. Het resultaat hiervan wordt halverwege 2015 aangeboden aan de raad.
Contactgegevens
Gemeente Landerd
Kerkstraat 39
5411 EA Zeeland