De Wegwijzer

Over De Wegwijzer
Ons onderwijs sluit aan bij moderne vormen van leren.
Dit houdt in dat er ruimte is voor inbreng van kinderen. De kinderen leren al jong zelf (mede)verantwoordelijk te zijn voor hun leerproces.We zijn een protestant christelijke basisschool. Toch vormen de kinderen met een protestante achtergrond een minderheid. Veel kinderen zijn van katholieke huize en een groot aantal kinderen is buitenkerkelijk. Onze christelijke levensbeschouwing is o.a. te merken aan dagelijks aandacht hiervoor, de manier waarop wij met christelijke feestdagen omgaan, maar vooral in de manier waarop we met elkaar (groot en klein) omgaan. Respect, waardering en acceptatie zijn hierbij belangrijke woorden.We zijn een kleine school. We zijn een kleine werkgemeenschap met elkaar, wat inhoudt dat de kinderen elkaar kennen, maar ook dat de medewerkers alle kinderen kennen.Het onderwijs wordt aangepast aan het kind.
We kunnen verschillende leerarrangementen bieden, door onze opzet, waarbij in niveaugroepen, met extra instructie/verrijkingsmateriaal of in interesse/vaardigheidsgroepen wordt gewerkt.We werken 6 weken lang vanuit één thema voor de hele school. De kinderen verkennen het thema d.m.v. opdrachten en leervragen. Hierin zijn de vakken als aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, techniek in verwerkt.
Hierbij werken groep 1 t/m 4 en groep 5 t/m 8 regelmatig samen. Natuurlijk wel onder begeleiding/toezicht van de leerkracht(en). Elk thema sluiten we af d.m.v. een open huis, waarbij de kinderen aan ouders en andere belangstellenden laten zien wat zij allemaal gedaan en geleerd hebben.Onderwijs niet alleen, maar vooral samen.
Veel activiteiten vinden plaats in groepen, waarbij kinderen van verschillende leeftijden samenwerke
Foto's
Contactgegevens
De Wegwijzer
Stadhouderslaan 5
5361BN Grave

Geadopteerd door:
Leden
Er zijn nog geen leden aangemeld.
Bent u lid van deze vereniging? Meld u snel aan en blijf op de hoogte! » Ik ben een lid